AÖF Yaz Okulu Sınav Sonuçları Açıklandı !

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Sınav Sonuçları Açıklandı !

Sınav sonuçlarınızı;

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden TC Kimlik No ve öğrenci şifrenizle siteye giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Ders Başarı Durumu İle İlgili Bilgiler

– Bir dersten CC ve üzerinde (AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC) not alan bir öğrenci, Genel Not
Ortalaması ve “AKADEMİK DURUM”u ne olursa olsun; bu dersten geçmiş sayılır.
– Bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci, Genel Not Ortalaması ve “AKADEMİK DURUM”u
ne olursa olsun; bu dersi tekrar almak zorundadır.
– Bir dersten Koşullu Geçer (CD, DC ve DD) not alan bir öğrencinin ders durumu, “AKADEMİK
DURUM”a göre belirlenir. Akademik Durum öğrencinin genel not ortalamasına göre aşağıdaki
şekilde belirlenir.
• Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrencinin durumu: BAŞARILI
• Genel Not Ortalaması 2

,00’nin altında olan öğrencinin durumu: UYARI
olur.
– 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayan öğrencinin Akademik Durumu “BAŞARILI” olarak
gözükür. Durumu “BAŞARILI” olan öğrenci; CC ve üzerinde not aldığı dersler ile koşullu geçer not
aldığı (CD, DC, DD) derslerden geçmiş sayılır. Ancak; FF, DZ ve YZ notlu derslerini ise ilgili dönemde
tekrar etmek zorundadır.
– 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır ve
Akademik Durumu “UYARI” olarak gözükür.
– Akademik Durumu “UYARI” olan öğrenci, bir sonraki dönemde Genel Not Ortalamasını en az
2,00’ye yükseltmesi halinde Akademik Durumu “BAŞARILI”ya dönüşür.
– Akademik Durumu “UYARI” olan öğrenci FF, DZ ve YZ notlu derslerin yanı sıra koşullu geçer
not aldığı (CD, DC, DD) dersleri ilgili kayıt yenilettiği dönemde tekrar alabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir